Děkovná mše svatá za padesát let kněžství

Marie Koscelníková 30.června 2010

Děkovná mše svatá za padesát let kněžstvíSvé kněžské svěcení, které před padesáti lety přijali, si při mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v pondělí 28. června 2010 připomnělo osm kněží. Spolu s jubilanty celebroval mši svatou biskup litoměřický Mons. Jan Baxant.

„Děkuji, že jste mně na vaše setkání pozvali. Na setkání, kdy si chcete připomenout 50 let kněžského života. Poděkovat Pánu Bohu za zasvěcení a za všechny radosti a bolesti, které jste během půl století sami na sobě zakusili. Poděkovat za to, že se Pán Bůh ve své prozřetelnosti na nás obrací a že nás v důvěře volá k tomu, abychom byli nejenom jeho služebníky, ale i jeho přáteli, řekl jubilantům Mons. Jan Baxant.

 

Za své spolubratry v kněžské službě na závěr promluvil R.D. Edmund Kempný:

„Skrze vkládání rukou pana biskupa Antonína Eltschknera  jsme přijali toto velké poslání a šli jsme, abychom hlásali radostné poselství Ježíše Krista. Při této příležitosti, tomto jubileu, jsme především vděčni svým rodičům. Jejich příklad víry byl jistě ten první stupínek ke kněžství. Jsme ale také vděčni naší době, že jsme nebyli zatíženi liberální teologií a měli jsme staré dobré profesory - pana profesora Josefa Kubalíka, Antonína Salajku, Františka Kotalíka, Václava Bartůňka,  Jaroslava Michala a rektora semináře a proděkana fakulty Františka Panušku a pana děkana fakulty Merella. Později jsme teprve poznávali, kolik bylo potřeba diplomacie a umu, aby dokázal fakultu udržet. Bylo nás jednadvacet, když jsme tenkrát s radostí přistoupili k Božímu oltáři...

Po té vzpomněl některé spolužáky jmenovitě a dále pokračoval:

„...Tak jsme tady, přišli jsme s radostí a vděčností, abychom ve zdejší katedrále, která je nám milá, znovu mohli Pánu Bohu poděkovat za to, že si nás vybral, že jsme šli za jeho hlasem. A můžeme jenom říct, Pane, dej nám sílu, abychom také došli do věčného života. A Vám, otče biskupe, ze srdce děkujeme, že jste si udělal čas a prožíval jste s námi tu úžasnou a velkou radost. Že nám bylo dopřáno, abychom každý podle svých schopností, jak kdo uměl, dokázali jít za Kristem a zvěstovat jeho pravdu, jeho slovo...

 

K poděkování za 50 let kněžství se při mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích sešli R.D. Jindřich Brandejs (Neveklov),  R.D. Josef Holešovský (Tachov), P. František Petr Alcantra Houška OFM (Praha), R.D. František Janotka (Štramberk), R.D. Jan Kabeláč (Brno), R.D. Edmund Kempný (Hrabyně), R.D. Josef Šindar (Tišnov) a R.D. Prof. ThDr. Václav Wolf (Praha).