Děkovná mše svatá za padesát let kněžství

Hana Klára Němečková 26.června 2012

Děkovná mše svatá za padesát let kněžstvíPadesáté výročí kněžského svěcení oslavili 26. června 2012 při děkovné mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bývalí studenti litoměřické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty. Mši svatou spolu s jubilanty celebroval litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Padesáté výročí kněžského svěcení oslavili 26. června 2012 při děkovné mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bývalí studenti litoměřické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty (na fotografii zleva doprava): R.D. Jan Srnský, farář v Kameničkách, R.D. Stanislav Jochymek, farní vikář v Karviné, P. Marian Klener OSB, superior Emauzského opatství v Praze, R.D. Richard Scheuch, farář v Čelákovicích, Mons. Emil Soukup, arciděkan a farář u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, a R.D. Josef Vlček, výpomocný duchovní ve Šlapanicích u Brna. Spolu s nimi koncelebroval R.D. Václav Černý z Hradce Králové.

 

2012_06_26_Ltm