Děkovná mše svatá za rok 2010

Karel Pech, Jana Michálková 2.ledna 2011

děkovná mše svatá u příležitosti zakončení roku 2010, 31. prosinec 2010, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice. Hlavním celebrantem byl apoštolský nuncius v ČR Mons. Diego Causero, koncelebrovali litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR, kanovník a dómský farář P. Jiří Hladík O.Cr., první rada Apoštolské nunciatury v Praze Mons. Dennis Kuruppassery a R.D. Martin Davídek.