Delegáti litoměřické diecéze na Národním eucharistickém kongresu 2015 v Brně

J.M. can. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci 22.října 2015

Delegáti litoměřické diecéze na Národním eucharistickém kongresu 2015 v BrněLitoměřická diecéze vyslala na Národní eucharistický kongres (NEK 2015) 20 delegátů, kteří reprezentovali vždy po dvou zástupcích z každého z 10 vikariátů. Kromě těchto zástupců zde byli přítomni ex offo diecézní biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář P. Stanislav Přibyl a biskupský vikář pro pastoraci P. Martin Davídek.

 

Eucharistický kongres začal ve čtvrtek 15. října 2015 od 10.30 hodin mší svatou v brněnské katedrále na Petrově a pokračoval odpolední konferencí, která se konala až do pátku 16. října na Biskupském gymnáziu v Brně. Zde delegáti mohli vyslechnout řadu odborných přednášek zaměřených na tajemství eucharistie z pohledů různých teologických disciplín. Mezi přednášejícími vystoupili ve čtvrtek odpoledne se sakramentální částí P. Benedikt Mohelník, Th.D., OP, a Mons. Jiří Paďour. V pátek na konferenci pak promluvili v dopolední části: P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L, s biblickým hlediskem a P. PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D, s liturgickým aspektem eucharistie. V pátek v odpolední části vystoupili prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., s pohledem dogmatické teologie na eucharistii, historička PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Th.D., a děkan pražské katolické teologické fakulty P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. Za moderace P. Martina Holíka, ředitele Radia Proglas, proběhla poté diskuse s přednášejícími. V závěru konference vystoupil mimořádný vyslanec Svatého otce Paul Josef kardinál Cordes.

Delegáti litoměřické diecéze se ve večerních hodinách zúčastnili také doprovodných pořadů (bohoslužby s adoracemi, koncerty a různá kulturní vystoupení), které se v Brně konaly.

V sobotu 17. října se pak zúčastnili spolu s ostatními poutníky z litoměřické diecéze mše svaté od 10.30 hodin na náměstí Svobody, jež vyvrcholila adorací na Zelném trhu a zakončila NEK 2015.

 

Další ohlasy přináší diecézní časopis Zdislava.