Den města Mělníka: slavnostní představení nových varhan kostela sv. Petra a Pavla

P. Miroslaw Mateńko 28.listopadu 2012

Den města Mělníka: mše svatá za podporovatele projektu obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, jehož nositelem je Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, hlavní celebrant mše svaté generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl; požehnání varhan litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a koncert varhaníka Aleše Bárty; slavnostní večer města s oceněním dárců projektu a představením publikace Příběh mělnických varhan; 23. listopadu 2014, kostel sv. Petra a Pavla a Masarykův kulturní dům, Mělník