Den modlitby a postu za misionáře – mučedníky

ACEL 03/2013, litoměřická diecéze 13.března 2013

Den modlitby a postu za misionáře – mučedníky Letos si již podvacáté bude 24. března světová církev připomínat jako Den modlitby a postu za misionáře mučedníky.

 

Toto datum nebylo vybráno náhodně, ale jako smutné výročí zabití Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadoru, který byl v březnu roku 1980 zastřelen, když sloužil mši svatou v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti. Připomínka na misionáře - mučedníky se zrodila před dvaceti lety ze zkušenosti misijní cesty několika mladých lidí.

Podle agentury Fides bylo v roce 2012 zabito celkem 12 misionářů. Nejvíce z nich - šest kněží - bylo zavražděno na území Latinské Ameriky, která se již čtvrtý rokem řadí na nejvíce postižené místo s extrémním počtem zabitých pastoračních pracovníků. Následuje Afrika, kde byli loni zabiti tři kněží a jedna řádová sestra, a pak Asie, kde byl zavražděn jeden kněz a jedna laická pastorační pracovnice. Většina pastoračních pracovníků v roce 2012 byla zabita při pokusu o oloupení; někteří odhalili ve svém domě zloděje a jejich těla byla nalezena se známkami mučení a surovosti. Na jiné zločinec zaútočil na ulici a okradl je o věci, které měli u sebe, či o jejich auto. Sestra Liliane Mapalayi byla ubodána k smrti při práci na střední škole vedené její kongregací v Demokratické republice Kongo. P. Davida Donise Barreru útočníci ubodali v Guatemale poté, co došlo k menší autonehodě a hádce mezi ním a pasažéry druhého vozu. P. Anastasius Nsherenguzi byl zabit v Tanzanii mladými lidmi, které se pokoušel rozdělit při jejich roztržce. Conchita Francisco, laická pracovnice, byla zastřelena před katedrálou v Bongao na jižních Filipínách, kde přetrvává velké napětí kvůli přítomnosti muslimských rebelů, pirátů a teroristů.

Podle agentury Fides bylo od roku 1980 až do roku 2011 brutálně zavražděno více než tisíc misionářů, z toho nejvíce v dekádě 1990-2000, kdy bylo zaznamenáno 604 případů těchto násilných úmrtí. „Pamatovat na tyto naše bratry a sestry - biskupy, kněze, řeholníky, řeholnice a laiky -, kteří zemřeli při výkonu své misijní služby, a modlit se za ně, je pro celou církev povinností vděčnosti, řekl papež Benedikt XVI. k celosvětovému Dni modliteb a postu za misionáře mučedníky. „A je to pro každého z nás podnětem k tomu, abychom stále odvážněji svědčili o své víře a naději v Toho, který na kříži navždy přemohl svou láskou moc nenávisti a násilí, dodal Svatý otec.

V křesťanské tradici jsou modlitba a půst skutky lásky a sdílení s Bohem a s církví. Prožívat je právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které ještě i dnes žijí v prostředí diskriminace a pronásledování.

 

Možností, jak se 24. března k této památce připojit, je hned několik:

  • Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
  • V rodinách i v různých společenstvích usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.
  • Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
  • Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky za-bité loni pro hlásání evangelia.
  • Zaslat peníze ušetřené postem např. Papežským misijním dílům a tím podpořit práci misionářů.
  • Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
  • Pomodlit se křížovou cestu sestavenou přímo k této příležitosti (viz příloha).

 

Příloha: Křížová cesta, modlitby za misionáře-mučedníky.pdf