Den modliteb za mír na Ukrajině o svátku Povýšení sv. Kříže

Milena Davídková 15.září 2022

Tak jako v mnoha farnostech a křesťanských komunitách vyslyšeli i v litoměřické farnosti výzvu k eucharistické adoraci za mír na Ukrajině o svátku Povýšení sv. Kříže 14. září 2022. Zvlášť silná byla pak modlitba ukrajinských žen a dětí před Nejsvětější svátostí oltářní, jež prosily za své bližní, které zanechaly ve své domovině.
Ať Kristus, Beránek ukřižovaný, vyslyší prosby svého lidu za mír a pokoj, který je nám tak potřebný, a obrátí se srdce těch, kteří jej dnes v trpících bratřích a sestrách válečným utrpením „znovu křižují“.

14. září 2022, kostel Všech svatých, Litoměřice 

Foto: Miroslav Jan Zukerstein