Den otevřených dveří

Jana Michálková 8.ledna 2014

Den otevřených dveříBiskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov zve všechny zájemce k prohlídce školy. Den otevřených dveří se tu koná ve dnech 9. a 16. ledna 2014 od 8.00 do 16.30 hodin.

 

Den otevřených dveří pro všechny zájemce: čtvrtek 9. a 16. ledna 2014 od 8.00 do 16.30 hodin

Zápis do 1. třídy: sobota 18. ledna 2014 od 9.00 do 12.00 hodin

 

Škola je tvořena těmito součástmi: gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté, základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, středisko volného času. Jejím zřizovatelem je Biskupství litoměřické.

Prioritami školy jsou:

  • vstřícnost, tolerance a respekt ve vzájemných vztazích členů školní komunity,
  • otevřená a konstruktivní komunikace,
  • poskytování kvalitních základů všeobecného vzdělání a vzbuzování potřeby celoživotního vzdělávání,
  • bohatá zájmová činnost,
  • projektová činnost a veřejná vystoupení.

Filosofie školního vzdělávacího programu vychází z myšlenky a uplatňování individuálního přístupu ke všem dětem, žákům a studentům - „Všichni sem patří, každý zde má své místo. Škola usiluje o to, aby byl každý vzděláván způsobem, který nejlépe odpovídá jeho potřebám a je tak zárukou úspěšnosti.

Ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času mohou děti, žáci a studenti smysluplně trávit volný čas v zájmových kroužcích a při dalších volnočasových projektech. Škola rovněž formou kulturních a vzdělávacích aktivit vytváří prostor pro širokou veřejnost, zejména občany Bohosudova, Krupky a okolí.

V září 2012 zahájila svoji činnost mateřská škola „Bohosudovský korálek. Zde se děti komplexně připravují na úspěšné zahájení povinné školní docházky.

Škola opakovaně a úspěšně získává finanční podporu z dalších mimorozpočtových zdrojů a zkvalitňuje tak podmínky pro svoji činnost (granty Evropské unie, MŠMT, Renovabis apod.).

 

Kontakt:

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Koněvova 100, 417 42 Krupka 1

Tel.: (+420) 417 862 507

E-mail: info@bgbzs.cz

Web: www.bgbzs.cz

 

Sbor

Dětský pěvecký sbor Berušky, ZŠ Bohosudov. Foto: Jana Michálková