Den pro Pána 2017

Jana Michálková 10.března 2017
Iniciativa 24 hodin pro Pána, k níž vyzývá papež František a která má umožnit všem zájemcům přijmout ve spojitosti s eucharistickou adorací svátost smíření, bude probíhat od pátku 24. do soboty 25. března 2017 na těchto místech litoměřické diecéze: v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, v arciděkanském kostele sv. Antonína Velikého v Liberci, v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích a v děkanském kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vyzval kněze, aby byl v této souvislosti věřícím otevřen alespoň jeden kostel v každém vikariátu. Údaje proto budeme postupně aktualizovat.

Ústí nad Labem, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

pátek 24. 3. 2017
17.15 rozjímání křížové cesty, příležitost ke sv. smíření
18.00 mše sv.
19.00–24.00 eucharistická adorace
 
sobota 25. 3. 2017
farní dům - arciděkanství, sál Sinaj (3. patro)
10.00 první přednáška
11.00 druhá přednáška
15.30 třetí přednáška
(přednášky vede P. Mgr. Jiří Voleský na téma: Maria - postava víry)
17.00 v kostele příležitost ke sv. smíření (více kněží)
18.00 mše sv. se závěrečnou promluvou a příležitostí k přijetí svátosti pomazání nemocných

Liberec, arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého

pátek 24. 3. 2017
17.00–22.00 možnost zpovědi
18.00  mše sv.
19.00 křížová cesta
až do soboty 25. 3. do 17.00 výstav Nejsvětější svátosti

sobota 25. 3. 2017
7.00 pravidelná mše sv.
14.00–17.00 možnost zpovědi
17.30 nešpory
18.00 mše sv.

Litoměřice, děkanský kostel Všech svatých

pátek 24. 3. 2017
17.00 modlitba růžence
17.30 křížová cesta
18.00 mše sv. a výstav Nejsvětější svátosti, adorace, možnost přijetí svátosti smíření.    

sobota 25. 3. 2017

7.00 svátostné požehnání
7.30 pravidelná mše sv. (katedrála sv. Štěpána)
18.00 poutní mše sv. v kostele Zvěstování Panny Marie

Jablonec nad Nisou, děkanský kostel Nejsv. Srdce Ježíšova

pátek 24. 3. 2017
od 9.00 adorace v kapli před Nejsvětější svátostí
16.30 pobožnost křížové cesty
17.00 mše sv.
pak celonoční výstav a možnost adorace v zimní kapli, vstup vždy v celou hodinu přes kapli

sobota 25. 3. 2017
8.00 mše sv. zakončená svátostným požehnáním

(Přes den možnost svátosti smíření.)

Liběšice u Žatce, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie

pátek 24. 3. 2017
8.00 mše sv., poté kostel zůstává otevřen pro tichou modlitbu
po celý den a celou noc možnost tiché adorace Nejsvětější svátosti v kapli Božího milosrdenství v areálu liběšické fary
17.00 mše sv., následuje modlitba křížové cesty
po celý den do 21 hodin možnost svátosti smíření nebo rozhovoru na faře

sobota 25. 3. 2017
8.00 mše sv.
následuje postní duchovní obnova v kapli Svaté rodiny na faře (zakončení kolem 11. hodiny)

Děčín

Děčín Podmokly, kostel sv. Františka z Assisi
pátek  24. 3. 2017

17.30   mše sv.
18.15–22.00  adorace
17.00–17.30;  18.30–22.00  příležitost ke svátosti smíření

Děčín I, kostel Sv. Kříže
sobota 25. 3. 2017

18.00–19.00   adorace
 

Varnsdorf – Dolní Poustevna 

pátek  24. 3. 2017  
Mikulášovice
17.30 tichá adorace, příležitost ke svátosti smíření
18.00 mše sv.
Annaberg u Lobendavy
20.00 pobožnost křížové cesty

sobota 25. 3. 2017  
Varnsdorf
10.00 tichá adorace, příležitost ke svátosti smíření
11.00 mše sv.
Dolní Poustevna
17.30 tichá adorace, příležitost ke svátosti smíření
18.00 mše sv. s nedělní platností


Turnov, děkanský kostel sv. Mikuláše

pátek 24. 3. 2017
16.00 svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků, pobožnost křížové cesty
18.00 mše sv.

sobota 25. 3. 2017
9.00–11.00 příležitost ke svátosti smíření (na děkanství)
Turnov, kostel sv. Matěje na Hruštici:
15.00 svátost smíření
16.00 mše sv.

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

pátek 24. 3. 2017
17.00–18.00 možnost svátostí smíření
18.00 mše sv.


Louny, kostel sv. Mikuláše

pátek 24. 3. 2017
ve večerních hodinách – pobožnost k Panně Marii a do 22.00 tichá adorace

sobota 25. 3. 2017
8.00 mše sv. s adorací do 12.00