Den pro Pána 2018

Jana Michálková 27.února 2018

Iniciativa 24 hodin pro Pána, k níž vyzývá papež František a která má umožnit všem zájemcům přijmout ve spojitosti s eucharistickou adorací svátost smíření, bude probíhat od pátku 9. do soboty 10. března 2018 na těchto místech litoměřické diecéze.

Litoměřický biskup Jan Baxant vyzval kněze, aby byl v této souvislosti věřícím otevřen alespoň jeden kostel v každém vikariátu. Údaje proto budeme postupně aktualizovat, tak jak je budeme mít k dispozici.


JABLONEC NAD NISOU, děkanský kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

pátek 9. 3. 2018

8.00 – výstav Nejsvětější svátosti v kapli a ranní chvály

výstav do 16.30

16.30 – křížová cesta v kostele

17.00 – mše svatá

18.00 – 8.00 celonoční adorace (vstup přes faru vždy v celou hodinu)

sobota 10. 3. 2018

8.00 – mše svatá na zakončení Dne pro Pána

10.00 – křížová cesta, venkovní (Horní Maxov)


LIBĚŠICE U ŽATCE, farní kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie

každý týden adorační den a noc farnosti před Nejsvětější svátostí v kapli Božího milosrdenství

(začíná se v pátek v 8.00 hod. mší svatou a končí v sobotu ráno v 8.00 hod. opět mší svatou)


LIBEREC, arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého

pátek 9. 3. 2018

15.00 – zahájení adorace

17.00 – možnost přijetí svátosti smíření

18.00 mše svatá s následnou modlitbou křížové cesty

19.00 – pokračování adorace

sobota 10. 3. 2018

17.00 – možnost přijetí svátosti smíření

17.30 – ukončení adorace

18.00 – mše svatá

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude od pátku 9. 3. od 15.00 hod. do soboty 10. 3. do 17.30 hod. s výjimkou času konání mše svaté a modlitby křížové cesty  


LITVÍNOV, kaple na faře

pátek 9. 3. 2018 

15.00–16.00 – adorace, možnost sv. zpovědí

16.00 – růženec

16.20 – křížová cesta a korunka k Božímu milosrdenství

17.00 – mše svatá

Po mši sv. možnost sv. zpovědí

sobota 10. 3. 2018 

8.30 – růženec

9.00 – mše svatá v rámci duchovní obnovy

10.00–11.00 – konference

11.00–12.00 – adorace, možnost sv. zpovědí

12.00 – svátostné požehnání


MOST, kostel sv. Václava

program v pátek 9. 3. 2018 od 9.00 hod.


LITOMĚŘICE, děkanský kostel Všech svatých

pátek 9. 3. 2018

17.00 – modlitba růžence

17.30 – křížová cesta

18.00 – mše svatá

19.00 – výstav Nejsvětější svátosti a modlitba chval

20.30 – nešpory

21.00 – Korunka k Božímu milosrdenství

22.00 – kompletář a litanie ke Krvi Páně

Mezi jednotlivými částmi modliteb bude vždy prostor na tichou adoraci a rozjímání

sobota 10. 3. 2018

10.00 – ukončení


DĚČÍN PODMOKLY, farní kostel sv. Františka z Assisi

pátek 9. 3. 2018

17.30 – mše svatá

poté výstav Nejsvětější svátosti do 22.00 hod.

(od 20.15 hod. křížová cesta na Křížovém vrchu v Jiřetíně pod Jedlovou)

(od 20.00 hod. křížová cesta na Annaberku, u Lobendavy)

sobota 10. 3. 2018

8.00–12.00 – výstav Nejsvětější svátosti


BOZKOV, farní kostel Navštívení Panny Marie

pátek 9. 3. 2018

15.00 – výstav Nejsvětější svátosti a Korunka k Božímu milosrdenství

16.00 – nešpory

17.30 – křížová cesta, po ní mše svatá

sobota 10. 3. 2018

8.00 – výstav Nejsvětější svátosti a ranní chvály

9.00 – modlitba růžence

10.00 – zakončení mše svaté

V době adorace bude možnost svátosti smíření


ÚSTÍ NAD LABEM, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

pátek 9. 3. 2018

17.15 – křížová cesta (vede Farní charita Ústí nad Labem)

Možnost svátosti smíření

18.00 – mše svatá

sobota 10. 3. 2018

9.30 hodin – postní rekolekce na téma Zajeď na hlubinu; vede R.D. František Jirásek (farní budova, sál Sinaj)

Od 17.00 hod. v kostele výstav Nejsvětější svátosti s možností tiché adorace

Příležitost ke svátosti smíření (více zpovědníků)

18.00 – mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných