Den pro Pána v litoměřické diecézi

Jana Michálková 21.března 2014

Den pro Pána v litoměřické diecéziIniciativa „24 hodin pro Pána“, která má umožnit všem zájemcům přijmout svátost smíření, a to ve spojitosti s eucharistickou adorací, bude probíhat od pátku 28. 3. do soboty 29. 3. 2014 na těchto místech v litoměřické diecézi: v Ústí nad Labem a v Liberci, a částečně i v děkanském kostele v Litoměřicích.

 

Ústí nad Labem, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

pátek 28. 3. 2014

17:00 kající bohoslužba

17:20 křížová cesta

18:00 mše svatá

Od pátku 28. 3. od 19.00 hodin do soboty 29. 3. do 17.00 hodin adorace, zakončena bude nešporami (večerní chvály).

Během adorace v sobotu 29. 3. možnost zpovědi od 9:00 - 12:00.

 

Možnost zpovědi v arciděkanském kostele v Ústí nad Labem - vždy půl hodiny před každou mší svatou.

 

Liberec, arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého

pátek 28. 3. 2014

17:00 - 24:00 možnost zpovědi

18:00  mše svatá

19:00 křížová cesta, modlitba za odpuštění a smíření

až do soboty 29. 3. do 17.00 hodin výstav Nejsvětější svátosti

 

sobota 29. 3. 2014

7:00 pravidelná mše svatá

9:00 - 12:00 možnost zpovědi

17:00 nešpory

18:00 mše svatá

 

Litoměřice, děkanský kostel Všech svatých

pátek 28. 3. 2014

17:00 modlitba růžence (děkanský kostel Všech svatých)

17:30 křížová cesta (děkanský kostel Všech svatých)

Následuje koncelebrovaná mše svatá (děkanský kostel Všech svatých)

a výstav Nejsvětější svátosti, adorace a možnost přijetí svátosti smíření (děkanský kostel Všech svatých). Adorace bude ukončena  kající modlitbou a svátostným požehnáním ve 21.00 hodin.

 

sobota 29. 3. 2014

7:00 soukromá adorace u svatostánku (katedrála sv. Štěpána)

7:30 pravidelná mše svatá (katedrála sv. Štěpána)

9:00 výstav Nejsvětější svátosti, adorace a možnost přijetí svátosti smíření, ukončená svátostným požehnáním (děkanský kostel Všech svatých)