Den pro Pána v litoměřické diecézi

Jana Michálková 6.března 2015

Den pro Pána v litoměřické diecéziAKTUALIZOVÁNO: Iniciativa „24 hodin pro Pána“, k níž vyzval ve svém letošním poselství k postní době papež František a která má umožnit všem zájemcům přijmout svátost smíření, a to ve spojitosti s eucharistickou adorací, bude probíhat od pátku 13. do soboty 14. března 2015 na těchto místech v litoměřické diecézi: v Ústí nad Labem, v Liberci a v Jablonci nad Nisou, a částečně i v Litoměřicích.

 

Ústí nad Labem, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

pátek 13. 3. 2015

17:00 kající bohoslužba

17:20 křížová cesta

18:00 mše svatá

Od pátku 13. 3. od 19.00 hodin do soboty 14. 3. do 17.00 hodin adorace, zakončena bude nešporami (večerní chvály).

Během adorace v sobotu 14. 3. možnost zpovědi od 9:00 - 12:00.

Možnost zpovědi v arciděkanském kostele v Ústí nad Labem - vždy půl hodiny před každou mší svatou.

(Změna programu vyhrazena.)

 

Liberec, arciděkanský kostel sv. Antonína Velikého

pátek 13. 3. 2015

17:00 - 24:00 možnost zpovědi

18:00  mše svatá

19:00 křížová cesta

až do soboty 14. 3. do 17:00 výstav Nejsvětější svátosti

 

sobota 14. 3. 2015

7:00 pravidelná mše svatá

9:00 - 12:00 možnost zpovědi

17:00 nešpory

18:00 mše svatá

 

Litoměřice, děkanský kostel Všech svatých

pátek 13. 3. 2015

17:00 modlitba růžence

17:30 křížová cesta

18:00 mše svatá a výstav Nejsvětější svátosti, adorace, možnost přijetí svátosti smíření. Adorace bude ukončena  kající modlitbou a svátostným požehnáním ve 21:00.

 

sobota 14. 3. 2015

7:30 pravidelná mše svatá (katedrála sv. Štěpána)

9:00 výstav Nejsvětější svátosti, adorace, možnost přijetí svátosti smíření, ukončení svátostným požehnáním ve 12:00 (děkanský kostel Všech svatých)

 

Jablonec nad Nisou, děkanský kostel Nejsv. Srdce Ježíšova

pátek 13. 3. 2015

od 9:00 možnost adorace v kapli

v 16:30 křížová cesta

v 17:00 mše svatá

v 18:00 celonoční adorace v kapli

do 22:00 možnost svaté zpovědi

 

sobota 14. 3. 2015

v 8:00 mše svatá a zakončení

 

 

Poselství papeže Františka k postní době 2015.pdf