Devět let biskupské služby Mons. Jana Baxanta

Jana Michálková 22.listopadu 2017

Před devíti lety 22. listopadu 2008 přijal Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích biskupské svěcení. Do dalších let služby vyprošujeme otci biskupovi hojnost Božího požehnání.

Fotogalerie:
Biskupské svěcení, foto Karel Pech

  25930

25931

Foto: Martin Davídek