Diecézní biskup Mons. Jan Baxant vysvětil dva nové jáhny

Jana Michálková 29.července 2014

Diecézní biskup Mons. Jan Baxant vysvětil dva nové jáhnyDiecézní biskup Mons. Jan Baxant vysvětil dva nové jáhny. Slavnost se konala v sobotu 26. července 2014 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

 

Za účasti nejbližších příbuzných a přátel přijali v sobotu 26. července 2014 jáhenské svěcení dva bohoslovci litoměřické diecéze - Mgr. et Mgr. Štěpán Smolen a Mgr. Lukáš Hrabánek. Světitelem a hlavním celebrantem mše svaté byl diecézní biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt svatoštěpánské katedrální kapituly prelát P. Jiří Hladík O.Cr., spirituál Arcibiskupského semináře v Praze P. Miloslav Kabrda SDB, českokrumlovský děkan P. Václav Pícha, kanovníci svatoštěpánské kapituly a kněží z Čech, Moravy i zahraničí. Slavnosti se účastnili bohoslovci z Prahy, Olomouce a bavorského Eichstättu.

Jáhenství je prvním stupněm kněžství (jáhen - kněz - biskup). Oba noví jáhni získávají po vysvěcení kompetence v duchovní službě - prvořadým úkolem jáhna je hlásat Boží slovo (například předčítat z evangelia při mši svaté), ale kromě toho může křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat náboženství. Bývá také pověřován péčí o nemocné.

 

Mgr. et Mgr. Štěpán Smolen

Pochází z Českého Krumlova. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (s ročním studijním pobytem v Belgii). Během formace v Arcibiskupském semináři v Praze (2010-2014) studoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Jáhenskou službu bude vykonávat v Mladé Boleslavi.

Mgr. Lukáš Hrabánek

Pochází z Prahy. Absolvoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (jeden semestr v rámci tohoto studia strávil na univerzitě v Regensburgu). V současné době studuje licenciát v oblasti dogmatické teologie na Katolické univerzitě v bavorském Eichstättu. Jáhenskou službu bude vykonávat v Jablonci nad Nisou.