Diecézní charita je připravena pomoci

Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice 3.června 2013

Diecézní charita je připravena pomociDiecézní charita Litoměřice nabízí prostřednictvím starostů povodní postižených obcí ubytování. V Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích je připraveno 60 míst, v Domově na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřice, je uvolněno 20 míst a dalších 40 je zde připraveno v případě potřeby pro obyvatele terezínského Domova se zvláštním režimem.

 

PANEL (tj. pracovní skupina složená ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území města či kraje zaměřená na poskytování pomoci obyvatelstvu postiženému následky rozsáhlých mimořádných událostí nebo krizových situací) se sejde dnes, v pondělí 3. června 2013, v 10.00 hodin v Děčíně a ve 14.00 hodin v Ústí nad Labem. Pracovního setkání v Ústí nad Labem se zúčastní také Roman Striženec, zástupce Diecézní charity Litoměřice a koordinátor pomoci pro litoměřickou diecézi.