Diecézní charita Litoměřice má zapečetěno

Jana Michálková, podle TZ Edith Kroupové, DCH Litoměřice 6.prosince 2016

V litoměřické diecézi jsou přípravy na Tříkrálovou sbírku 2017 v plném proudu. Diecézní charita Litoměřice má pro svůj obvod většinu kasiček zapečetěnou.

Celkem 96 tříkrálových pokladniček zapečetila Diecézní charita Litoměřice v pondělí 5. prosince 2016. Další budou zapečetěny v úterý 6. prosince v Litoměřicích v Domově na Dómském pahorku, dále pak v Jiřetíně pod Jedlovou, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Chomutově, Liběšicích, Ploskovicích, Úštěku (12. prosince) a ve Štětí (15. prosince).

Zapečetěné pokladničky mohou tříkráloví koledníci plnit již od 1. ledna 2017, požehnání tříkrálovým koledníkům se uskuteční při setkání koledníků v úterý 3. ledna na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Žehnání koledníkům bude předcházet tříkrálový průvod, který vyjde z Domova na Dómském pahorku.

Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není hlavním cílem sbírky, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 293 219 korun, v litoměřické diecézi se do několika stovek pokladniček označených logem sbírky vykoledovalo celkem 2 201 357 korun. Díky této sbírce mohla charita podpořit například denní stacionář v Litoměřicích Srdíčko, hendikepované děti v Základní škole v Libochovicích nebo dívku na invalidním vozíku z Mladé Boleslavi.

Více informací na http://dchltm.cz/trikralova-sbirka

Hlavní koordinátorkou Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je Veronika Vedejová:  tel.: 416 531 361, 734 435 168, e-mail:  veronika.vedejova@ltm.charita.cz