Diecézní charita Litoměřice pomáhá 25 let

Jana Michálková 27.října 2016

Diecézní charita Litoměřice oslaví v pátek 4. listopadu 2016 25. výročí založení.

Diecézní charita Litoměřice si své výročí připomene 4. listopadu, v den, kdy byla jako první z charit v litoměřické diecézi zřízena litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem.

Program

10.00 hodin - mše svatá celebrovaná diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem (kostel Všech svatých, Mírové nám. v Litoměřicích)
11.15 hodin - Hrad Litoměřice (Tyršovo náměstí 68)

  • představení činnosti Diecézní charity Litoměřice v průběhu 25 let
  • hudební vystoupení
  • otevření putovní výstavy „Žijeme s Vámi Vaše životy"

Diecézní charita Litoměřice začínala svoji službu charitním šatníkem, dnes provozuje čtyři střediska domácí péče, azylový dům pro matky s dětmi, občanskou poradnu, dobrovolnické centrum a česko-německou mateřskou školu. Pomáhá také v zahraničí: více než deset let vzdělávala děti v romské osadě na Slovensku a od roku 2006 děti v Mongolsku. Pomáhala potřebným po povodních v letech 2002, 2013 a dalších lokálních záplavách. Více na www.dchltm.cz