Diecézní charita Litoměřice pomáhá obětem katastrofální zimy v Mongolsku

Roman Striženec, Diecézní charita Litoměřice 10.března 2010

Diecézní charita Litoměřice pomáhá obětem katastrofální zimy v Mongolsku Diecézní charita Litoměřice poskytla pomoc v celkové výši 50.000,- Kč obyvatelům okresu Tsetserleg v regionu Arkhangai v centrálním Mongolsku, kteří byli postiženi katastrofálními mrazy.

Diecézní charita Litoměřice věnovala ve čtvrtek 4. března 2010 částku 50.000,- Kč jako pomoc pasteveckým rodinám, které byly zasaženy extrémními mrazy. Prostředky budou použity především na zakoupení potravin, krmiva pro dobytek, otopu, léků a zdravotnického materiálu pro komunity pastevců, kterým v důsledku extrémních mrazů uhynula stáda a které tak ztrácí svůj tradiční zdroj obživy. Poskytnutá pomoc bude rodinám dopravena prostřednictvím stálé mise Charity Česká republika v Ulánbátaru ve spolupráci Mongolskou národní agenturou pro mimořádné události. Darované prostředky jsou součástí výtěžku Tříkrálové sbírky 2010, který darovali dárci z Litoměřic a okolí.

Celé Mongolsko sužují v letošním roce extrémní zimy dosahující dlouhodobě hodnot až minus 40 stupňů Celsia doprovázené přívaly sněhu. Zároveň tato zima následovala po extrémně suchém létu, takže lidé, kteří se věnují tradičnímu chovu dobytka, neměli možnost připravit si zásobu krmiva pro dobytek na zimu. V důsledku této situace se dobytek nemůže dostat k potravě ukryté pod vrstvou sněhu a dochází k masivním úhynům v důsledku umrznutí či vyhladovění. Pastevci tak ztrácí jediný zdroj příjmů potravy a obživy, rodinám dochází zásoby topiva a v důsledku neexistence dopravní infrastruktury se daří jen velmi obtížně zajišťovat krizové zásobování.

Z terénu přicházejí zprávy o úmrtí rodiček, které neměly možnost přístupu k lékařské péči, či o rodinách, které začaly spalovat svá tradiční obydlí „gery, aby se zachránily od umrznutí. Rodiny, kterým uhynulo až 70 procent stád, volí jako strategii přežití rezignaci na tradiční pastevecký způsob života a rozhodují se pro odchod do měst. Masivní příliv těchto vnitřních přesídlenců, kteří se usazují ve slumech v okolí měst, však pouze prohloubí příčiny chudoby v částech mongolské společnosti.

Další informace týkající se přírodní katastrofy v Mongolsku je možné získat na adrese http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/dzud-a-slow-natural-disaster-kills-livestock-and-livelihoods-in-mongolia

V souvislosti s přírodní katastrofou v Mongolsku zřídila Charita Česká republika sbírkové konto, na nějž mohou přispívat dárci na aktivity okamžité pomoci a střednědobé obnovy:

Účet č.: 55660022/0800 u České spořitelny. Symboly při poskytování daru na podporu projektů v Mongolsku jsou: KS 379 při platbě poukázkou a KS 558 při bezhotovostní platbě,  VS v obou případech 148.