Diecézní charita Litoměřice přivítala zahraniční kolegy

Edith Kroupová, DCH Litoměřice 7.dubna 2011

Diecézní charita Litoměřice přivítala zahraniční kolegyPracovníci poradny pro uprchlíky a migranty Diecézní charity Litoměřice představili svou práci německým kolegům. Během tří dnů společně navštívili zařízení, která se věnují práci s uprchlíky a cizinci v České republice.

„V rámci projektu „Učíme se jeden od druhého - poradenství pro migranty a uprchlíky - výzvy a příležitosti, jehož jsme partnerem, jsme tento týden (5. - 7. dubna 2011) hostili tři kolegy z Caritas Augsburg ze Spolkové republiky Německo. Společně jsme kromě zařízení Diecézní charity Litoměřice navštívili také Regionální centrum cizinců v Ústí nad Labem, dále Integrační azylové středisko v Předlicích a Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí. Poslední den jsme se seznámili s Přijímacím střediskem v Ruzyni, říká Roman Striženec, vedoucí Poradny pro uprchlíky a migranty Diecézní charity (DCH) Litoměřice.

Poradna pro uprchlíky a migranty pod vedením Romana Strižence pomáhá cizincům již téměř devět let. Díky projektu, jehož je DCH Litoměřice partnerem, je možné sdílet zkušenosti různých národních přístupů k aktuálnímu tématu moderních migrací. V rámci zmiňovaného projektu proběhnou v tomto roce stáže pracovníků DCH Litoměřice ve třech evropských zemích (Německo - Caritas Augsburg, Řecko - Caritas Athens, Rumunsko - Asociatia Caritas Bucuresti). „Rádi bychom poznali systém zahraničních institucí a migračních politik a seznámili se s působením místních Charit v dané oblasti, upřesňuje Roman Striženec.

Projekt se koná v rámci Programu celoživotní učení Grundtvig, který realizuje Národní agentura pro Evropské vzdělávací projekty.