Diecézní charita Litoměřice rozšiřuje sociální služby pro cizince žijící v Litoměřicích

Jana Michálková 16.března 2010

Diecézní charita Litoměřice rozšiřuje sociální služby pro cizince žijící v LitoměřicíchDiecézní charita Litoměřice otevřela dne 1. března 2010 v Litoměřicích detašované pracoviště regionálního Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji. Její rozšířené služby mohou využívat cizinci ze třetích zemí, kteří jsou hlášeni k pobytu ve správním obvodě města Litoměřice v režimu Zákona o pobytu cizinců.

Pracovníci tohoto centra budou poskytovat odborné a speciální poradenství především v oblastech pobytových oprávnění, zaměstnávání, vzdělávání, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Cílem nově nabízené  služby je přispívat k integraci cizinců do všech oblastí života a posilovat jejich postavení v ČR. Služby budou poskytovány v prostorách Diecézní charity Litoměřice na Dómském náměstí č. 10 v Litoměřicích v těchto provozních hodinách:

 

Po        10.00 - 12.00  12.30 - 16.00

Út          8.00 - 12.00  12.30 - 16.00

St          8.00 - 12.00  12.30 - 19.00

Čt          8.00 - 12.00  12.30 - 16.00

 

„Nově nabízené sociální služby mohou být poskytovány díky projektu  Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji, který vznikl za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, říká koordinátor detašovaného pracoviště Roman Striženec. Realizátorem samotného projektu je občanské sdružení Poradna pro integraci a  partnery projektu jsou kromě Diecézní charity Litoměřice také Krajský úřad Ústeckého kraje, Statutární město Ústí nad Labem, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Kurdské občanské sdružení v ČR a Svaz Vietnamců v České republice.

„Cílem projektu je iniciovat, organizovat a realizovat aktivity v sociální, právní, jazykové a kulturní oblasti. Ty napomohou cizincům lépe se orientovat v českém prostředí a začlenit se tak do majoritní společnosti, říká dále Roman Striženec. „Centrum cizinců v Ústí nad Labem se v rámci projektu snaží podporovat původní kulturní a historickou identitu každého jedince a přispívat k rozvoji vzájemné tolerance a respektu v české společnosti, dodal.

Aktivity Centra cizinců směřují k vytvoření regionální poradní platformy, která bude řešit aktuální problémy cizinců. Vznikne tak prostor pro lepší komunikaci a podávání podnětů k přijímání opatření reagujících na aktuální poptávku v otázkách integrace cizinců.