Diecézní charita Litoměřice uspořádala charitativní ples

Dominik Faustus 16.dubna 2023

V sobotu 15. dubna 2023 se v Konferenčním a kulturním centru v Litoměřicích pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, senátora Mgr. Ladislava Chlupáče a ve spolupráci s Charitou Česká republika a městem Litoměřice uspořádala reprezentativní charitativní ples na podporu terénní pečovatelské a zdravotní péče o seniory. Plesu se zúčastnilo několik stovek hostů. Pozváni byli i významné osobnosti jako jsou europoslanci, hejtmani, primátoři a starostové měst a obcí, kde Charita poskytuje služby. Litoměřického biskupa zastoupil generální vikář Mons. Martin Davídek. V průběhu večera proběhla tombola a řada zajímavých prezentací na podporu charitního díla. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, DiS. poděkovala přítomným za jejich štědrost, která pomůže charitní péči o staré a nemohoucí lidi.

Sobota 15. dubna 2023, Kulturní a konferenční centrum, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus