Diecézní charita Litoměřice v Tříkrálové sbírce zaznamenala historický výsledek

Milena Davídková 11.února 2022

Po loňské nucené přestávce z důvodu pandemie mohli tříkráloví koledníci opět vyjít do ulic. Velký úspěch zaznamenala Diecézní charita Litoměřice, která poprvé v historii překonala půlmilionový milník. V kasičkách bylo 502.998 Kč, pokud k tomu přičteme 22.373 Kč, kterými dárci přispěli bezhotovostním způsobem, tak Diecézní charita Litoměřice vykoledovala 525.371 Kč.

„S velkou vděčností a pokorou děkujeme všem dárcům, koledníkům, dobrovolníkům i zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili. Výnos ze sbírky naší Charity je nad očekávání. Velmi si vážíme toho, že nám lidé zachovali přízeň i v této těžké době,“ říká ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi je 3.094.118 Kč. Výsledek v celé republice předčil všechna očekávání a překonal rekord z minulých let. Díky štědrosti dárců se na sbírkovém kontě shromáždilo neuvěřitelných 138.356.469 Kč.

168774Covid významně ovlivnil i letošní průběh sbírky. „Z důvodu onemocnění, karantén koledníků či vedoucích skupinek jsme do některých obcí nemohli zavítat a lidem požehnat. Mnohdy jsme se informace o izolaci dobrovolníků dozvěděli den předem a museli tak improvizovat. S výsledkem a průběhem jsem však velmi spokojená,“ přibližuje proces koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi Veronika Krištofová.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi bude použit na podporu dětí, sociálně slabých rodin, seniorů, na provoz a rozvoj domácí hospicové péče, na obstarání materiální pomoci osobám v hmotné nouzi nebo zajištění nového bydlení pro oběti domácího násilí.
Eva Hadašová, Diecézní charita Litoměřice
Tisková zpráva ze dne 11. února 2022
trikralovasbirka.cz

168772