Diecézní charita Litoměřice začne používat nový automobil pro klienty

Dominik Faustus 13.října 2023

Nový velkokapacitní vůz pro převoz imobilních klientů byl předán v pátek 13. října 2023 v 10 hodin Diecézní charitě Litoměřice před Domovem seniorů na Dómském pahorku. Slavnostního setkání se zúčastnili pracovníci litoměřické charity v čele s ředitelkou Mgr. Karolínou Wankovskou, zástupci sponzorující firmy a také litoměřického biskupství. Prezident Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas darovaný automobil požehnal s přáním mnoha šťastných kilometrů a účinné pomoci potřebným.

Pátek 13. října 2023, Domov seniorů na Dómském pahorku, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus