Diecézní charita Litoměřice zahájila Tříkrálovou sbírku výstupem na Lovoš

Milena Davídková 6.ledna 2023

Pracovníci Diecézní charity Litoměřice spojili dohromady dvě dlouholeté tradice: novoroční výstup na vrchol Lovoše a Tříkrálovou sbírku. Tři králové mezi účastníky turistické akce  vzbudili velký zájem a sklidili obrovský úspěch.

„Novoročního výstupu jsme se letos zúčastnili poprvé a byli jsme velmi překvapení tím, jak nás lidé přijali. Pevně věříme, že se nám tato akce podaří zorganizovat i v dalších letech a stane se tak tříkrálový výstup rovněž tradicí. Tímto bych chtěla poděkovat dárcům i kolegům, kteří tuto akci svou účastí podpořili,“ říká Eva Hadašová, tisková mluvčí Diecézní charity Litoměřice.

„Z výtěžku sbírky můžeme podporovat nemocné, handicapované osoby, rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci, seniory. V loňském roce jsme například nakoupili kompenzační pomůcky pro imobilní osoby, terapeutické pomůcky pro tělesně postižené, rehabilitační programy, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. O využití Tříkrálové sbírky průběžně informujeme na našich webových stránkách,“ přiblížila účely sbírky koordinátorka Veronika Krištofová.

Tříkrálová sbírka trvá od 1. ledna do 15. ledna 2023. Přispět je možno několika způsoby: osobně do kasiček třech králů, online platbou prostřednictvím www.trikralovasbirka.cz nebo přímým platebním příkazem.

Chcete-li podpořit Diecézní charitu Litoměřice, zašlete libovolnou částku na číslo účtu: 66008822/0800, pod variabilním symbolem 777940101.

213147 213148