Diecézní charita Litoměřice zahajuje následnou pomoc

Jana Michálková 25.srpna 2010

Diecézní charita Litoměřice zahajuje následnou pomocNa sbírkovém kontu Charity ČR se po srpnové povodni podařilo vybrat již dostatek finančních prostředků. Diecézní charita Litoměřice proto vypracuje během tohoto týdne metodický postup, podle něhož její sociální pracovníci vytipují v zatopených oblastech možné příjemce, se kterými sepíší žádost o poskytnutí finančního příspěvku.

O jednotlivých žádostech rozhodne povodňová komise DCH Litoměřice. Přidělené příspěvky pak budou lidem věnovány formou účelově vázaného daru a peníze budou muset být použity na obnovu bydlení a základní vybavení domácností. Terénní sociální pracovníci při tom budou spolupracovat se starosty zaplavených obcí, kteří znají aktuální situaci svých občanů.

„Vzhledem k tomu, že se na sbírkovém kontě, které Charita ČR vyhlásila na pomoc postiženým povodněmi, podařilo nashromáždit dostatek finančních prostředků, můžeme přistoupit k následné pomoci, uvedla ředitelka DCH Litoměřice Růžena Kavková. „Pomáhat budeme zejména seniorům, lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a lidem a rodinám v mimořádně obtížné životní, či sociální situaci, upřesnila. Podle Romana Strižence, hlavního koordinátora pomoci DCH Litoměřice, by mohlo začít sociální šetření v jednotlivých obcích už příští týden.

Veřejná finanční sbírka Charity ČR zatím vynesla 3 856 841,- Kč. Díky podpoře fondu německých katolíků Renovabis získala DCH Litoměřice dalších 25 000,- € a finanční dar ve stejné výši poskytl i papež Benedikt XVI. Na pomoc obětem povodní v Libereckém a Ústeckém kraji má tedy DCH Litoměřice prozatím 5 220 841,- Kč.

 

V období od 8. do 23. srpna 2010 pomáhaly místní charity postiženým povodní především přímou materiální pomocí, kdy distribuovaly úklidové a hygienické prostředky, balené vody, potraviny apod. Postupně zapůjčily 245 vysoušečů, dieselovou elektrocentrálu, tři vysokotlaké čističe a jeden odsávač bahna.

Přestože v následujícím období soustředí DCH Litoměřice své úsilí zejména na distribuci finančních příspěvků určených na obnovu bydlení a domácností, bude i nadále zapůjčovat vysoušeče a poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří ji potřebují.

Prostřednictvím DCH Litoměřice, která je hlavním organizátorem pomoci za Charitu ČR, se podařilo rozdělit postižené lokality mezi jednotlivé místní charity tak, že DCH Litoměřice pokrývá s výjimkou Frýdlantského výběžku celé území zasažené srpnovou povodní.

 

Foto Lubomír Kotek