Diecézní charita pečetí tříkrálové pokladničky

Jana Michálková 14.prosince 2017

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás, každoročně ji pořádá Charita Česká republika. Probíhá první dva týdny  lednu a její výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Diecézní charita Litoměřice nechala ve čtvrtek 14. prosince 2017 zapečetit téměř stovku tříkrálových pokladniček, další budou následovat.

Tříkrálovým koledníkům i letos požehná diecézní biskup Jan Baxant. Společné setkání se bude konat 3. ledna 2018 od 16 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Přestože výtěžek sbírky není jejím hlavním cílem, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 314 747 korun, v litoměřické diecézi se pak vykoledovalo celkem 2 349 405 korun. 

Díky této sbírce mohla litoměřická charita podpořit například děti z denního stacionáře v Litoměřicích -  Srdíčka, sociálně znevýhodněné děti v Základní škole v Třebenicích, litoměřický Hospic sv. Štěpána, děti z azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou nebo léčbu dítěte s mozkovou obrnou, kterou nehradí pojišťovna. Další příklady najdete zde.

Chcete se stát tříkrálovým koledníkem? Více informací poskytne Veronika Vedejová, koordinátorka sbírky v litoměřické diecézi: tel. 734 435 168.

www.trikralovasbirka.cz

Zdroj: TZ Edith Vlčkové, PR pracovnice Diecézní charity Litoměřice