Diecézní charita uvolnila peníze na povodňovou pomoc

Jana Michálková 10.srpna 2010

Diecézní charita uvolnila peníze na povodňovou pomocV sídle Diecézní charity Litoměřice se v pondělí 9. srpna 2010 odpoledne sešli zástupci místních Charit - Oblastní charity Česká Kamenice, Oblastní charity Liberec, Farní charity Česká Lípa a Oblastní charity Ústí nad Labem – aby si rozdělili oblasti, do nichž budou v nejbližších hodinách směřovat konkrétní pomoc.

Diecézní charita totiž uvolnila finanční prostředky, za něž mohou nakoupit přímou materiální pomoc (tedy balenou pitnou vodu, úklidové prostředky apod.) a distribuovat ji do povodní postižených oblastí. Každé z těchto Charit byla poskytnuta částka 50 000 korun.

Účastníky setkání přišel podpořit také generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, který vyjádřil uznání a podporu všem zúčastněným.

Podle aktuálních možností a potřeb uvolní Diecézní charita Litoměřice další peníze ve středu 11. srpna 2010. Od středy až do konce  týdne bude rovněž v jejím sídle na Dómském náměstí v Litoměřicích k dispozici 98 vysoušečů a již nyní je možné zapůjčit si dva vysokotlaké čističe.

V pondělí 16. srpna 2010 zde bude krizový tým jednat o následné pomoci. Charitní pracovníci budou provádět sociální šetření, na jehož základě DCH Litoměřice rozdělí přímou finanční pomoc postiženým domácnostem. Od jednotlivých oblastních a farních Charit očekává požadavky, které bude operativně řešit.

 

Na pomoc obětem letošních povodní vyhlásila Charita ČR veřejnou sbírku na konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444 (majitelem sbírkového konta je Diecézní charita ostravsko-opavská).

Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.)

Poskytnuté finanční prostředky budou použity na krátkodobou pomoc a  pomoc s obnovou bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva v  postižených oblastech.