Diecézní charitu Litoměřice navštívili němečtí kolegové z Charity Drážďany

Dominik Faustus 26.května 2023

Ve středu 24. května 2023 přivítal Charitní domov na Dómském pahorku zástupce z Charity Drážďany. Hosty z Německa přivítala ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Mgr. Karolína Wankovská, DiS. Litoměřického biskupa zastoupil generální vikář Mons. Martin Davídek, který tlumočil pozdravy od biskupa Mons. Jana Baxanta. Na setkání přijel také P. Leo Gallas, O.Cr., který je prezidentem Diecézní charity Litoměřice a zúčastnil se programu. Za německou stranu pak hovořil vedoucí fundraisingového oddělení Charity Drážďany Veit Kokott. Poděkoval za možnost pokračovat v nastavené spolupráci a rovněž za vřelé přijetí a pohostinnost. Následoval společný oběd, představení činnosti Diecézní charity Litoměřice, Charita Litoměřice a jejích novinek v ošetřovatelské a pečovatelské službě. Veškeré představované metody byly i s názornými ukázkami a přednášky byly velice přínosné. Program pokračoval prohlídkou Domova pro seniory na Dómském pahorku, posléze hosté zavítali do katedrály sv. Štěpána. Středeční program byl zakončen společnou večeří všech účastníků v Biskupském pivovaru. Ve čtvrtek 25. května 2023 od 9 hodin sloužil v kapli Božího milosrdenství v Domově na Dómském pahorku sloužil Mons. Davídek mši svatou v obou jazycích a poté se přítomní vydali do České Kamenice, kde je charitními přivítala ředitelka Charity Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková. Hosté navštívili Domov Panny Marie - Útočiště hříšníků a také poutní místo - kapli Narození Panny Marie v České Kamenici. Protože jak vedoucí oddělení drážďanské Charity, tak i ředitelka Diecézní charity Litoměřice jsou ve funkci krátce, jedná se o navázání na existující dlouhodobé přeshraniční vztahy mezi Charitami, kterým se otevírají nové perspektivy vzájemné spolupráce. Ať Bůh žehná těm, kteří milosrdnou Boží lásku prožívají a jí slouží.

Foto: Eva Hadašová