Diecézní grémia zasedala v Litoměřicích

Dominik Faustus 9.listopadu 2023

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 se od 10 hodin sešla v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích kněžská rada, konzultoři a okrskoví vikáři. Na společném zasedání tato diecézní grémia probrala důležité otázky, které se týkají chodu diecéze. Jednotliví kněží pak pohovořili o aktuální pastorační situaci ve svých vikariátech i farnostech. Od 16 hodin se pak na témže místě sešla ekonomická rada diecéze, která projednala rozpočet diecéze na rok 2024 i další záležitosti týkající se hospodaření.

Čtvrtek 9. listopadu 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus