Diecézní organolog zve na setkání u varhan

Jana Michálková 2.září 2015

Diecézní organolog zve na setkání u varhan Zveme vás na další setkání diecézního organologa Radka Rejška s veřejností, která se konají v rámci projektu „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze“. Upřesňujeme termíny konání jednotlivých akcí podzimní řady.

 

10. října 2015

Rtyně nad Bílinou

Kostel sv. Martina, 15.30 hodin

Velmi zajímavé mechanické varhany z 19. století, které prošly pozoruhodným vývojem, jehož výsledek je snad ještě pozoruhodnější... O nástroji bude přednášet dr. Vít Honys z Národního památkového ústavu, který ve Rtyni zároveň působí jako varhaník.

 

23. října 2015

Postoloprty

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 14.00 hodin

Pozoruhodný, téměř megalomanský projekt teplického varhanáře Hausera, který zde nejspíš dostal příležitost ke stavbě „životního díla. Projekt však zůstal ve stavu nedodělaného torza, snad z finančních důvodů. V krásné barokní skříni je umístěn monumentální, dnes již pouze částečně funkční pneumatický třímanuálový nástroj, který mohl patřit k největším v diecézi. V místě však existují iniciativy k dokončení tohoto nástroje.

 

24. října 2015

Křižany pod Ještědem

Kostel sv. Maxmiliána, 14.00 hodin

Údajně nejranější známý opus varhanářské rodové dílny Paštikových v diecézi. Nástroj v nenápadné novogotické skříni je však rozhodně z mnoha hledisek zajímavý a shánějí se prostředky na jeho opravu. Kostel samotný stojí za návštěvu, jeho interiér působí vzhledem k vnějšímu vzhledu až nečekaně (možná poněkud bizarně). Snad největším překvapením je, že varhany se vzhledem k typu skříně zdají malé, jenže ve skutečnosti tak malé nejsou a mají dva manuály...

(Mgr. Radek Rejšek)

 

Projekt „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze zahájil diecézní kampanolog a organolog Mgr. Radek Rejšek roku 2013. Smyslem je uvést v širší známost památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Součástí těchto prezentací je prohlídka nástroje, předvedení jeho zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jeho historii, nastínění řešení možných problémů, malý koncert (pokud jsou varhany v hratelném stavu) a diskuze.

Zájemci mohou přispět do fondu na opravy ohrožených varhan v litoměřické diecézi tím, že si přímo na místě zakoupí předměty vydané Biskupstvím litoměřickým - pexesa a CD „Varhany litoměřické diecéze. Přispět mohou rovněž finančním darem - více informací naleznete zde.

 

projekt_varhany-tatobity_rejsek1.JPG

Tatobity, 2014. Foto: Jana Michálková