21. Diecézní pouť mládeže - závěrečná mše svatá v Horní Polici

Milena Davídková 28.srpna 2021

21. Diecézní pouť mládeže se letos uskutečnila ve dnech 23.-28. srpna, kdy poutníci putovali z Mnichova Hradiště do Horní Police. Poslední den v sobotu 28. srpna 2021 se v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici konala závěrečná mše sv., kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. 

28. srpna 2021, kostel Navštívení Panny Marie, Horní Police 

Foto: Jana Chadimová, Člověk a Víra