Diecézní pouť rodin do Doksan

Milena Davídková 13.září 2021

V sobotu 11. září 2021 se v Doksanech konala poutní mše sv. ke cti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Hlavním celebrantem byl P. Tomáš Mareš, SDB, koncelebroval P. Michael Martínek, SDB. Bohoslužbu doprovodila svým zpěvem rodinná kapela "Šimon family band". Po mši sv. byla pro poutníky připravena komentovaná prohlídka kostela a krátké seznámení s činností salesiánských spolupracovníků. Pro účastníky bylo připraveno také malé občerstvení.

11. září 2021, Doksany

Foto: Jiří Vopálenský (Člověk a Víra)