Diecézní rady zasedaly v Litoměřicích

Dominik Faustus 21.října 2021

Ve čtvrtek 21. října 2021 proběhlo od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích podzimní Setkání okrskových vikářů, kněžské rady a sboru konzultorů. Přítomní kněží litoměřické diecéze prodiskutovali otázky týkající se života diecéze a pastorační situace v jednotlivých vikariátech. Ekonomická rada litoměřické diecéze pak zasedala od 16 hodin.

Čtvrtek 21. října 2021, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

 

Foto: Dominik Faustus