Diecézní setkání dětí a ministrantů 2011

Marie Koscelníková 27.června 2011

Diecézní setkání dětí a ministrantů 2011V sobotu 25. června 2011 se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích setkali děti a ministranti z celé diecéze. Téma celého dne znělo „Neukládejte si poklady na zemi,…“ aneb „O poklad Anežky české“. Svůj den zahájili při mši svaté v katedrále sv. Štěpána.

 

Mši svatou celebroval generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR., spolu s ním R.D. Radek Jurnečka, vedoucí Diecézního katechetického centra a P. Jan Hurník SDB. Při mši svaté asistoval jáhen Petr Boštík. Hudbou doprovodila kapela VíBůh.

Program pro děti a ministranty připravilo Diecézní katechetické centrum s vedoucím R.D. Radkem Jurnečkou, Bc. Hanou Formáčkovou a dobrovolníky. Tematicky byl zaměřen na život sv. Anežky České.

Pro dopolední soutěž použili organizátoři dětem známou hru „Člověče nezlob se! Odpolední program přinesl soutěžní hru „O poklad Anežky České.

Při plnění úkolů děti využily své znalosti z hodin náboženství, uplatnily i své fyzické dovednosti. Ministranti museli navíc ukázat znalosti z asistence u oltáře a liturgie.

Pro dospělé, kteří děti doprovázeli, bylo v čase dětských soutěží určeno povídání a beseda na téma „Neukládejte si poklady na zemi,... (Mt 6,19) s R.D. Radkem Jurnečkou.

Celého dne se zúčastnilo pět desítek dětí a ministrantů.