Diecézní setkání katechetů v Litoměřicích

Milena Davídková 20.května 2023

V sobotu 20. května 2023 od 10 hodin proběhlo v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích setkání katechetů. Setkání začalo mší svatou, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Jáhenskou službu u oltáře měl delegát pro katechezi v litoměřické diecézi Mgr. Jan Hedvík. Po mši svaté seznámila koordinátorka Noci kostelů Milena Davídková katechety s aktuálním děním a materiály pro letošní Noc kostelů, kterých se přihlásilo v litoměřické diecézi 276. Poté proběhlo představení nového katechetického direktoria a Mgr. Marie Brůnová v učebně představila materiály pro katechety. V následné diskusi pak přítomné katechetky představily svou činnost a podělily se o své zkušenosti. Po obědě promluvil Mgr. Jan Hedvík o katechetické práci se středoškoláky a o výzvách dnešní doby. Generální vikář povzbudil katechety k účasti na XII. celostátní katechetické konferenci, která se bude konat 10. - 12. listopadu 2023 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Katecheté ocenili setkání jako vzácnou příležitost nejen k vzájemnému poznávání se, ale také k navazovaní kontaktů pro budoucí spolupráci. Příští setkání katechetů je naplánováno na začátek nového školního roku 2023/2024.

Sobota 20. května 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus