Diecézní setkání ministrantů v Litoměřicích

Marie Koscelníkova 13.června 2010

Diecézní setkání ministrantů v LitoměřicíchV sobotu 12. června se ministranti setkali s biskupem Janem Baxantem. Setkání připravilo Diecézní katechetické centrum.

Setkání DDKT zahájil Mons. Jan Baxant mší svatou v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a spolu s ním všichni kluci v ministrantském oblečení. V homilii jim dokázal s humorem přiblížit základní vědomosti, které by měl ministrant mít.

Hlavním tématem setkání bylo lépe poznat sv. Dominika Savia a sv. Tarzicia, patrony ministrantů.  Soutěže během dne prověřily zručnost kluků při oltáři a jejich znalosti. Odpoledne program pokračoval výletem na vrch Radobýl za městem.

Podle organizátorů přijelo třicet šest chlapců ze šestnácti farností. Byla zde i jedna dívka, ministrantka. A proč přijela? „Protože si myslím, že můžou ministrovat i holky...

Ministranti jsou kluci u oltáře, kteří při mši svaté a také ostatních svátostech pomáhají knězi. Samotné latinské slovo ministrare znamená sloužit, ministranti jsou tedy služebníci oltáře. Patronem ministrantů je sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.