Diecézní setkání mládeže

Marie Koscelníková 18.dubna 2011

Diecézní setkání mládežeVe dnech 15. - 16. dubna 2011 se konalo v Litoměřicích 43. diecézní setkání mládeže. Jeho mottem byla slova z Písma „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (Kol 2,7).

 

Už v pátek se do DDKT v Litoměřicích sjelo sedmdesát mladých ke svému dalšímu setkání.  Na padesát z nich se navečer vydalo na nedaleký vrch Radobýl. Po cestě rozjímali Křížovou cestu, kterou pro ně připravili a vedli bohoslovci naší diecéze.

Hlavní program v sobotu dopoledne v kině Máj moderovaly Diana a Nikol Reinhardtovy z Liberce. Hudbou a zpěvem doprovázela kapela VíBůh. Program byl proložen hranými scénkami a projekcí.

Přítomní si vyslechli Slůvko R.D. Radka Jurnečky, pozdravení biskupa Jana Baxanta a poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže 2011s pozváním na setkání do Madridu, které přetlumočil R.D. Vladimír Novák.

Hlavní host Pavel Fišer předal mladým svůj návod jak zakořenit v Kristu, stavět na něm svůj život a přesto žít ve světě. Také zodpověděl dotazy z publika na některé problémy současné světové politiky.

Z nabídky odpoledního programu měli účastníci největší zájem o Skupinku Mgr. Ing. Marie Novákové, která nesla název Jak zapustit kořeny v Kristu a přitom nebýt „mimoň? Velký zájem byl i o výstup na věž katedrála sv. Štěpána.

43. diecézního setkání v Litoměřicích se zúčastnilo 170 mladých.