Diecézní setkání mládeže začalo

Dominik Faustus 12.dubna 2019
V pátek 12. dubna 2019 začalo v Litoměřicích 54. diecézní setkání mládeže. Účastníci jsou ubytováni v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT) na Komenského ulici č. 4. Setkání začalo mší svatou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v DDKT v 18 hodin. Po vzájemném představení účastníků v 19.30 se přítomní společně vydali na křížovou cestu, která se konala v kostele sv. Ludmily. Tato křížová cesta měla tu zvláštnost, že ji mladí absolvovali se zavřenýma či zavázanýma očima, tedy poslepu. Od 21.30 byl pak v DDKT čas ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru, tiché adoraci v kapli, byla i možnost požádat o přímluvnou modlitbu sestry Voršilky. Noční klid začal ve 22 hodin, ale příležitost k modlitbě byla i poté.    


Diecézní dům kardinála Trochty a kostel sv. Ludmily, 12. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus