Diecézní setkání varhaníků v Jablonném v Podještědí

Milena Davídková 10.listopadu 2018

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 10 hodin uskutečnilo v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí setkání varhaníků působících v kostelích litoměřické diecéze. Setkání, kterého se zúčastnilo přes dvě desítky varhaníků, začalo v 10 hodin mší svatou v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Poté diecézní organolog a kampanolog Radek Rejšek zahájil v prostorách kláštera přednáškovou část, kterou navštívil také generální vikář Mons. Martin Davídek. Diecézní organolog promluvil o údržbě varhan, kterou je nutné udělat po extrémně suchém létě tohoto roku a také o zabezpečení zvonů, které jsou ve věžích umístěné v dřevěných konstrukcích, neboť došlo k značnému vyschnutí dřeva. Radek Rejšek připomněl také problémy při ladění varhan a doporučil, při návštěvě externích varhaníků, aby se na kůru vedla pamětní kniha, do které se budou tito externí varhaníci zapisovat. Po obědě měl od 13 hodin přednášku P. Angelik Mička OP, který žije v Jablonném v Podještědí, a je skladatelem, hudebníkem a členem místní komunity bratří dominikánů. Setkání bylo zakončeno v odpoledních hodinách. 

10. listopadu 2018, dominikánský klášter, Jablonné v Podještědí

Foto: Martin Davídek