Diecézní soud zahájil svou činnost

Jana Michálková 8.ledna 2015

Diecézní soud zahájil svou činnostV litoměřické diecézi zahájil od nového roku svou činnost diecézní soud. Kanonická instalace se konala 29. prosince 2014 v biskupské rezidenci v Litoměřicích.

 

Diecézní soud diecéze litoměřické zřídil na základě dekretu prefekta Nejvyššího soudu Apoštolské signatury litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ke dni 1. ledna 2015. Odvolacím soudem je Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské.

Soudní grémium tvoří soudní vikář, zástupce soudního vikáře, soudce, ochránce spravedlnosti, obhájce svazku a notář.

Všichni jeho členové složili přísahu do rukou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta a předseda soudu také vyznání víry. Kanonická instalace se konala 29. prosince 2014 v biskupské rezidenci v Litoměřicích.

Od 1. ledna může diecézní soud vyvíjet svou činnost. Zabývat se bude těmi kauzami, kterými se zabýval Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské a které jsou v jurisdikci litoměřického diecézního soudu.

Církevní soudy rozhodují spory ve věcech duchovních, porušování církevních zákonů a vzniklých na základě výkonu správní moci. Převážnou většinu projednávaných případů tvoří žádosti o přezkoumání platnosti či neplatnosti uzavřeného manželství.