Díky darům kněží a biskupů se v Nepomuku rozezní zvon Panna Maria

P. Jan Martin Bejček, OSB, farnost Letonice 16.března 2010

Díky darům kněží a biskupů se v Nepomuku rozezní zvon Panna MariaV Pasově bude v úterý 16. března 2010 odlit první zvon z nového zvonového souboru tzv. Kněžských zvonů pro věž poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně (českobudějovická diecéze). Peníze na jeho úhradu pocházejí z kněžských darů. K 10. březnu přesáhly dary 146 kněží a biskupů částku 616.000,- Kč.

 

Vážení přátelé a spolubratři kněží,

s pocitem radosti i s očekáváním velkého a podařeného díla dovoluji si vám oznámit, že ve Zvonárně pana Rudolfa Pernera v bavorském Pasově bude v úterý 16. března 2010 před polednem odlit první zvon z nového zvonového souboru tzv. Kněžských zvonů pro věž poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně, diecéze České Budějovice. Vás, kněze, si dovoluji prosit o vaše požehnání + ke zdaru tohoto odlévání.

Nový zvon bude mít ladění b1-2, spodní průměr zvonu bude cca 93 cm a jeho váha bude cca 500 kg. Zvon ponese jméno Panny Marie a byl darován kněžími českých a moravských diecézí, kteří se na něj složili v první polovině Roku kněží. Cena zvonu je 300.000,- Kč. Osobně děkuji všem kněžím, kteří na pořízení tohoto nového zvonu přispěli.

Další zvony z darů biskupů českých, moravských a slovenských diecézí a z darů opatů a kněží od nás i ze zahraničí budou odlity po ukončení sbírky a Roku kněží, tj. po červnu 2010. Do Interdiecézního projektu kněžských zvonů pro Nepomuk se zapojilo už 150 kněží a biskupů z ČR a okolních států. Děkujeme. Více o tématu na www.knezskezvony.katolik.cz

S pozdravem a vděčností P. Bejček