Divadelní hra "Večeřadlo" ve Šluknovském výběžku

Dominik Faustus 2.června 2023

V úterý 27. května 2023 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově a ve středu 28. května 2023 v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu proběhla divadelní hra Ernesta Brylla s názvem „Večeřadlo“. Jedná se o adaptaci divadelní hry v polské verzi od otce Wojciecha Wrany, kterou Ernest Bryll napsal v roce 1984. Poprvé se hrála v témže roce v kostele Božího Milosrdenství ve Varšavě. Ve Šluknovském výběžku ve varnsdorfské farní kolatuře v ní vystupovali: Barbora Hájková jako Marie Magdalena, Lucie Buchtová jako Marie Kleofášova, Martin Kučera jako apoštol Petr, Michal Jan Jiřinec jako apoštol Tomáš, Martin Klinger jako apoštol Jakub, Petr Buchta jako apoštol Jan, Jiří Macek jako apoštol Ondřej, Milan Hrabal jako apoštol Tadeáš, Tristan Hrabal jako apoštol Bartoloměj, Eduard Hrabal jako apoštol Filip, Patrik Marousek a Martin Meždej jako učedníci Kristovi. Vypravěči byli Stanislav Kratina a Martin Gotthard. Překlad a opravu textu provedl otec Jacek Kotisz, Zuzana Havránková a Martin Kučera. Hudební zpracování a režie otec Jacek Kotisz. Nápovědu prováděla Alena Převorová.


Foto: Evženie Stavělová a Alena Převorová