Dlažkovice, kostel sv. Václava

Jana Michálková 26.června 2013

Raně barokní kostel postavený dle návrhu Giulia Broggia v l. 1672 – 1675.

Kostel byl postaven dle návrhu Giulia Broggia v l. 1672 - 1675. Raně barokní stavba se skládá z jednolodní obdélníkové lodě, zakončené obdélníkovým presbytářem, 2 postranních obdélníkových přístaveb (sakristie a oratoř) a čtvercové předsíně na severní straně. Boční fasády a presbytář je zdoben pilastry a osazen okny se segmentovým zakončením. Sakristie a oratoř okna s lizénovými rámci a polokruhovým zakončením oken. V hlavním západním průčelí jsou 2 dvojice pilastrů, lizénové rámce a obdélníkový portál s letopočtem 1675 a rozeklaným nástavcem se znakem. V nice průčelí je osazena terakotová socha Madony. Strop presbytáře a lodě je tvořen sklenutými valbami. Zděný kůr stojí na dvou vyzděných pilířích.

Před průčelím se nachází terakotová socha sv. Jana Nepomuckého, u presbytáře pak soch sv. Barbory.

Součástí areálu je i mohutná hranolová zvonice se dvěma zvony a pozdně barokní budova fary z roku 1793.

 

Financování obnovy památky

Projekt obnovy kostela bude financován z prostředků Programu rozvoje venkova, kde je však také třeba zajistit spolupodílí farnosti.

Náklady na obnovu střechy (krovy, krytina, klempířské práce), fasády (vč. restaurování kamenných prvků), repase truhlářských prvků (okna, dveře) a statické zabezpečení budovy jsou odhadovány na 5,2 mil. Kč a budou provedeny v letech 2012 - 2014.

Další práce budou prováděny v závislosti na získaných finančních prostředcích.

 

Kontakt

Ing. Luděk Záhejský, stavební technik vikariátu

tel.: (+420) 416 707 563 nebo (+420) 731 402 570

e-mail: zahejsky@dltm.cz