Dlažkovicemi se po letech opět rozeznějí zvony

Jana Michálková 19.listopadu 2010

Dlažkovicemi se po letech opět rozeznějí zvonyZvony ve zvonici v Dlažkovicích se v sobotu 20. listopadu 2010 opět po letech rozeznějí. Srdce jednoho z nich zcela chybělo, a proto muselo být nově nahrazeno, poškozené srdce druhého zvonu bylo při té příležitosti vyměněno. Slavnost, při níž zvony požehná zdejší farář Tomasz Dziedzic, začíná ve 14 hodin.

 

Dlažkovické zvony budou ohlašovat nedělní poledne a dále budou znít při každé mši svaté a při církevních svátcích.

Pozdně gotický zvon z roku 1498 je 90 cm vysoký, na jedné straně s reliéfem sv. Jana s kalichem a na druhé straně s vyobrazením světce s křížkem. Druhý, pozdně barokní zvon, je vysoký 77 cm, na jedné straně s reliéfem sv. Michaela v boji s drakem a rozsáhlým latinským nápisem, na protější straně je reliéfní znak hrabat Hatzfeldů s nápisem. Na dřevěném závěsném rámu je uveden letopočet 1796 a 1801.

Objekt zvonice, která se nachází v blízkosti kostela sv. Václava, nechala v letošním roce opravit obec, Římskokatolická farnost Dlažkovice se finančně podílela na renovaci zvonů. Oprava obou zvonů stála 130 tisíc korun, z toho farnost dala 50 tisíc korun.

Zvonice byla opravena včetně střechy, pod odborným dohledem zástupce památkové péče byla restaurována i zvonová stolice - byla odborně vyčištěna a napadené části vyměněny.

Slavnosti znovupožehnání zvonů se zúčastní zástupci obce, církve, památkové péče a Ústeckého kraje. Po ní bude probíhat ve zdejším kostele sv. Václava děkovná mše svatá.