Dlouholetá děčínská varhanice oslavila životní jubileum

Milena Davídková 21.září 2023

V úterý 19. září 2023 oslavila své životní jubileum 80 let paní Marie Jirásková, varhanice při kostele sv. Františka v Děčíně-Podmoklech. Po děkovné mši svaté se všichni gratulanti sešli na faře, aby paní Marušce osobně pogratulovali. Patřil k nim i Děčínský sbor, který zazpíval oslavenkyni písně pro radost.
Ke gratulantům se také připojujeme s přáním zdraví a hojnosti Božího požehnání.
 
19. září 2023, kostel sv. Františka, Děčín-Podmokly

Foto: Ludmila Šumová