Dnes si připomínáme páté výročí odchodu Jana Pavla II.

Marie Koscelníková 2.dubna 2010

Dnes si připomínáme páté výročí odchodu Jana Pavla II.„Celý život ctihodného Jana Pavla II. se odvíjel ve znamení lásky, schopnosti darovat se štědře, bez výhrad, bez omezení a bez kalkulu...

...Nechal se vést láskou ke Kristu, kterému zasvětil svůj život, láskou bezpodmínečnou a nadměrnou. A právě proto, že se stále více přibližoval Bohu v lásce, mohl být průvodcem na cestě dnešnímu člověku a šířit ve světě vůni Boží Lásky. Kdo měl to potěšení jej poznat a setkávat se s ním, mohl se hmatatelně dotknout jeho živé jistoty, že „vidí blaho od Hospodina v zemi živých,“ jak jsme slyšeli s responsoriálním žalmu (26, 13); jistoty, která jej během jeho života provázela a která se zvláštním způsobem ukázala během posledního období jeho putování po této zemi. Postupují fyzická slabost totiž nikdy neotupila jeho skálopevnou víru, jeho zářivou naději a jeho vroucí lásku. Nechal se strávit pro Krista, církev a celý svět; své utrpení prožíval až do poslední chvíle z lásky a s láskou.

Z homilie Benedikta XVI., 1. dubna 2010