Dny české a německé kultury

Jana Michálková 7.listopadu 2017

Litoměřický biskup Jan Baxant navštíví Drážďany. Koncelebrovaná mše svatá s emeritním biskupem drážďanským Joachimem Reineltem v neděli 12. listopadu 2017 v tamní katedrále, při níž bude Mons. Baxant kazatelem, slavnostně zakončí letošní Dny české a německé kultury.

Dny české a německé kultury (26. 10. – 12. 11. 2017) jsou širokou nabídkou kulturních přeshraničních akcí pro všechny věkové a zájmové kategorie. Z letošního 19. ročníku vybíráme:

Via sacra - Cestování bez hranic (do 12. listopadu)

Krajská vědecká knihovna, Liberec, vstup volný

Turistická stezka „Svatá cesta“ propojuje jedinečná sakrální stavební díla a umělecké poklady v Trojzemí Německa, Polska a České republiky. Prochází Horní Lužicí, Dolním Slezskem a severními Čechami v místech staré obchodní a poutní stezky. Výstava fotografií regionálních fotografů.

Baroko v Čechách (9. listopad)

Feldschlösschen-Stammhaus, Drážďany, 19.00 hodin, vstup volný

Barokní kostely a kláštery, zámky, zahrady a poutní místa dodnes fascinují svou velkolepostí. Českou barokní architekturu představí historička Dr. Andrea Dietrich.

Česko-německá bohoslužba (12. listopad)

Mše svatá – katedrála Nejsvětější Trojice, Drážďany, 18.00 hodin

Koncert Scholy Gregoriany Pragensis – katedrála Nejsvětější Trojice, Drážďany, 19.30 hodin, vstupné dobrovolné

Dialogy o přátelství spojí hudební festival Lípa Musica s Dny české a německé kultury – v rovině duchovní stvrdí přátelský sousedský dialog, víru v pochopení, vzájemný respekt a vstřícnost děkovná bohoslužba, kterou budou společně celebrovat saský a litoměřický biskup. Nejen samotná liturgie, ale i vlastní závěrečný koncert Dnů české a německé kultury bude patřit gregoriánskému chorálu v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis. Akci pořádá Festival Lípa Musica ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Drážďanech za podpory Nadace Brucke/Most.