Dny Charity v litoměřické diecézi vrcholí

Mgr. Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice 26.září 2012

Dny Charity v litoměřické diecézi vrcholíDny otevřených dveří, exkurze, výstavy, prezentace, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Takové nabídky čekají návštěvníky akcí, pořádaných v rámci tradiční kampaně Den Charity v celé České republice.

 

Jednotlivé akce se konají nejčastěji kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

V rámci litoměřické diecéze mohou občané navštívit zařízení Farní charity Litoměřice: Domov na Dómském pahorku, domovy s pečovatelskou službou Švermova a Kosmonautů či Charitní domov sv. Zdislava. V Domově na Dómském pahorku proběhne 27. září 2012 kromě dne otevřených dveří (od 9.00 do 16.00 hodin) také od 10.00 hodin hudební vystoupení ženského pěveckého sboru BÁBINKY z Domova U Trati z Litoměřic a od 13.00 hodin si mohou návštěvníci poslechnout vystoupení KŘEŠIČANKY PUSTAJKY z Domova na Pustaji z Křešic. Pro příchozí je připraveno občerstvení. Celý den bude zakončen promítáním filmu „Světáci pod širým nebem od 19.00 hodin.

Pracovníci Diecézní charity Litoměřice vyjdou 27. září v odpoledních hodinách do ulic města Litoměřice, kde budou prostřednictvím letáků představovat občanům svou práci. Tento pochod bude spojen s výstupem na Mostnou horu, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci.

Dny Charity se uskuteční i na jiných místech v diecézi. Například v Ústí nad Labem proběhne 26. září slavnostní otevření nových prostor Domu Světluška doprovázené různými vystoupeními a 26. - 27. září budou dny otevřených dveří ve všech zařízeních Oblastní charity Ústí nad Labem.

V sídle Oblastní charity Most budou dne 27. září probíhat společenské hry, grilování a občerstvení pro zdravotně znevýhodněné osoby a seniory.

V Oblastní charitě Rumburk mohou zájemci navštívit 27. září den otevřených dveří, kde budou představeny služby charity za provozu a návštěvníci zhlédnou prodejní výstavu prací dobrovolníků a uživatelů služeb.

V Lovosicích se v sobotu 29. září od 13.00 hodin uskuteční, rovněž v rámci Dne Charity, IV. ročník festivalu Savore Jekhetane, festivalu dětských romských tanečních a hudebních souborů, organizovaného Farní charitou Lovosice.

Dny Charity nejsou spojeny s žádnou finanční sbírkou.