Dny evropského dědictví / EHD 2010 v České republice probíhají až do 19. září 2010

Marie Koscelníková 14.září 2010

Dny evropského dědictví / EHD 2010 v České republice probíhají až do 19. září 2010Také letos se otevřely stovky historických objektů, staveb, které dodnes slouží svému účelu, nebo naopak v dnešní době našly nové uplatnění. Česká republika se tak tradičně připojuje ke dnům evropského kulturního dědictví. Mnohé z těchto objektů bývají běžně pro návštěvníky uzavřené a otevírají se jen výjimečně. Některé si můžete prohlédnout ještě v těchto dnech i v litoměřické diecézi.

 

Jirkov, Děkanský kostel s městskou věží, 19. 9. 2010, 10.00 -17.00 hodin
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele, 18. 9. 2010, 9.00 - 17.00 hodin
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána, 18. 9.2010, 9.00 - 17.00 hod
Litoměřice, kostel Všech svatých, 18. 9. 2010, 9.00 - 17.00 hodin
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, 18. 9. 2010, 9.00 - 17.00 hodin
Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha, 18. 9. 2010, 9.00 - 17.00 hodin
Litoměřice, kostel sv. Václava, 18. 9. 2010, 9.00 - 17.00 hod
Rumburk, Loretánská kaple s ambity, 11. 9. 2010, 10. 00 - 17.00 hodin, 14. 9. - 18. 9. 2010, 10.00 - 17.00 hodin
Teplice, Beuronská kaple, 11. - 12. 9. 2010, 13.00 - 18.00 hodin, 18. - 19. 9. 2010, 13.00 - 18.00 hodin
Ústí nad Labem, Církvice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 11. 9. - 12. 9. 2010, 10.00 - 16.00 hodin, 18. 9. - 19. 9. 2010, 10.00 - 16.00 hodin
Louny, kostel sv. Mikuláše, 18. 9. 2010, 10.00 - 17.00 hodin
Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků, 18. 9. 2010, 10.00 - 15.30 hodin
Liberec, kostel Sv. Kříže, 18. 9. 2010, 9.00 - 17.00 hodin, 19. 9. 2010, 9.00 - 12.00 hodin
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého, 18. 9. 2010, 9.00 - 17.00 hodin, 19. 9. 2010, 9.00 - 12.00 hodin
Liberec, kostel sv. Bonifáce, 18. - 19. 9. 2010, 9.00 - 18.00 hodin
Turnov, kostel sv. Matěje na Hruštici, 18. 9. 2010, 14.00 - 17.00 hodin
Železný Brod, Bzí, kostel Nejsvětější Trojice, 19. 9. 2010, 10.00 - 14.00 hodin
Železný Brod, kostel sv. Jakuba Většího, 18. 9. 2010, 10.00 - 12.00 hodin, 13.00 - 16.00 hodin
Železný Brod, Na Poušti, kostel sv. Jana Nepomuckého, 18. 9. 2010, 13.30 - 17.00 hodin, 19. 9. 2010, 13.00 - 15.00 hodin