Dny otevřených dveří v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích

Marie Koscelníková 29.září 2010

Dny otevřených dveří v Hospici sv. Štěpána v LitoměřicíchHospic sv. Štěpána v Litoměřicích se účastní akce nazvané Světový den hospice a paliativní péče, který připadá vždy na druhou sobotu v říjnu, letos tedy 9. října 2010.

 

Dny otevřených dveří Hospice sv. Štěpána budou - 5. a 6. října 2010, od  9.00 - 15.00 hodin.

Vernisáž výstavy na téma „Naděje - 5. října 2010 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Litoměřicích

Veřejná sbírka pro Hospic sv. Štěpána - 8. října 2010, její výnos je určen
na léky a zdravotnický materiál pro pacienty Hospice sv. Štěpána v
Litoměřicích. Sbírku zajistí studenti místního gymnázia.


Světový den hospiců a paliativní péče je jednotný den pro konání akcí po celém světě, jehož cílem je oslavit a podpořit hospicovou a paliativní péči. Letos se Světový den hospiců a paliativní péče koná již pošesté a jeho heslo zní: „Sharing the Care - tedy podílení se, sdílení péče. Řada českých a moravských hospiců se této akce již tradičně účastní.

Jaké jsou cíle Světového dne hospiců a paliativní péče?

  • zvýšit povědomí o potřebách lidí s terminální diagnózou a jejich rodin - v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní
  • vytvářet prostor pro diskusi o těchto tématech
  • zlepšovat dostupnost hospicové a paliativní péče po celém světě
  • získat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče

Informace o Světovém dni hospiců a paliativní péče najdete na:  www.worldday.org